Thần Số Học Số 2 | Khám phá những bí ẩn thú vị về tính cách và cuộc đời

Thần số học là tất cả những diễn giải về trí tuệ, về năng lực trong khuôn khổ những con số! Mỗi một con số sẽ mang trong mình những nguồn năng lượng khác biệt. Lần lượt ảnh hưởng đến cuộc đời và tính cách chủ nhân. Vậy thần số học số 2 phản ánh … Read more

Thần Số Học Số 1 | Khám Phá Tính Cách, Nghề Nghiệp, Cuộc Đời

Bạn có từng cảm nhận được rằng thực ra mỗi con số sẽ biểu trưng cho những ý nghĩa riêng biệt? Đôi lúc chúng phản ánh tính cách, đôi lúc là những dự cảm về vận mệnh tương lai,…Hiểu được những thông điệp từ những con số; người ta có thể tiếp nhận thêm năng … Read more

Năm Cá Nhân Số 9: Sự Chuyển Đổi

Sự nghiệp Số Năm Cá nhân đại diện cho các khuynh hướng và xu hướng ảnh hưởng đến con đường làm việc và lựa chọn nghề nghiệp của bạn. Nó chỉ ra tiềm năng mạnh mẽ của bạn cho một con đường sự nghiệp cụ thể. Mặc dù nó không phải là sự đảm bảo … Read more

Năm Cá Nhân Số 8: Karma

Sự nghiệp Số Năm Cá nhân đại diện cho các khuynh hướng và xu hướng ảnh hưởng đến con đường làm việc và lựa chọn nghề nghiệp của bạn. Nó chỉ ra tiềm năng mạnh mẽ của bạn cho một con đường sự nghiệp cụ thể. Mặc dù nó không phải là sự đảm bảo … Read more

Năm Cá Nhân Số 7: Sự Hoàn Thành

Sự nghiệp Số Năm Cá nhân đại diện cho các khuynh hướng và xu hướng ảnh hưởng đến con đường làm việc và lựa chọn nghề nghiệp của bạn. Nó chỉ ra tiềm năng mạnh mẽ của bạn cho một con đường sự nghiệp cụ thể. Mặc dù nó không phải là sự đảm bảo … Read more

Năm Cá Nhân Số 6: Sự Trọn Vẹn

Sự nghiệp Số Năm Cá nhân đại diện cho các khuynh hướng và xu hướng ảnh hưởng đến con đường làm việc và lựa chọn nghề nghiệp của bạn. Nó chỉ ra tiềm năng mạnh mẽ của bạn cho một con đường sự nghiệp cụ thể. Mặc dù nó không phải là sự đảm bảo … Read more

Năm Cá Nhân Số 5: Sự Thay đổi

Sự nghiệp Số Năm Cá nhân đại diện cho các khuynh hướng và xu hướng ảnh hưởng đến con đường làm việc và lựa chọn nghề nghiệp của bạn. Nó chỉ ra tiềm năng mạnh mẽ của bạn cho một con đường sự nghiệp cụ thể. Mặc dù nó không phải là sự đảm bảo … Read more

Năm Cá nhân Số 4: Hợp nhất

Sự nghiệp Số Năm Cá nhân đại diện cho các khuynh hướng và xu hướng ảnh hưởng đến con đường làm việc và lựa chọn nghề nghiệp của bạn. Nó chỉ ra tiềm năng mạnh mẽ của bạn cho một con đường sự nghiệp cụ thể. Mặc dù nó không phải là sự đảm bảo … Read more

Năm Cá Nhân Số 3: Mở Rộng

Sự nghiệp Số Năm Cá nhân đại diện cho các khuynh hướng và xu hướng ảnh hưởng đến con đường làm việc và lựa chọn nghề nghiệp của bạn. Nó chỉ ra tiềm năng mạnh mẽ của bạn cho một con đường sự nghiệp cụ thể. Mặc dù nó không phải là sự đảm bảo … Read more

Năm Cá Nhân Số 2: Sự Cân Bằng

Sự nghiệp Số Năm Cá nhân đại diện cho các khuynh hướng và xu hướng ảnh hưởng đến con đường làm việc và lựa chọn nghề nghiệp của bạn. Nó chỉ ra tiềm năng mạnh mẽ của bạn cho một con đường sự nghiệp cụ thể. Mặc dù nó không phải là sự đảm bảo … Read more