Lời Phật dạy

Lời Phật Dạy | Ăn Nhiều, Tăng Cân, Giảm Thọ

Lời Phật Dạy | Ăn Nhiều, Tăng Cân, Giảm Thọ

Ngày nay, những bệnh tật có liên quan mật thiết đến việc ăn uống thiếu tiết độ như bệnh béo phì đang trở thành chứng nan y, là nguy cơ về sức khỏe và tuổi thọ cho xã hội nhất là tại những quốc gia phát triển. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi. Lúc […]

Lời Phật Dạy | Cách Tập Trung Để Thành Công Trong Cuộc Sống

Lời Phật Dạy | Cách Tập Trung Để Thành Công Trong Cuộc Sống

Sở dĩ con người thiếu tập trung, không ý thức sâu sắc vào hành động là do thói quen hướng ngoại, để ý đến bên ngoài nhiều hơn là chú ý đến mình. Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Sumbha, tại thị trấn Sedaka. Tại đấy, Thế Tôn dạy các Tỷ kheo: – […]

Lời Phật Dạy: “Bỏ Tất Cả Mới Được Tất Cả”

Lời Phật Dạy: “Bỏ Tất Cả Mới Được Tất Cả”

Ai không học được chữ “bỏ” mà muốn sống hạnh phúc trong cuộc đời này thì không khác gì muốn nấu cát thành cơm. Phật dạy: “Bỏ tất cả mới được tất cả, dù được tất cả vẫn không một niệm dính mắc chấp có.” Thông thường thì tranh giành mới được, giữ chắc mới […]

Lời Phật Dạy| Cách Nhìn Người Để Biết Họ Tà Hay Chánh

Lời Phật Dạy: Cách Nhìn Người Để Biết Họ Tà Hay Chánh

Cuộc sống luôn luôn bao gồm hai mặt thiện ác và chánh tà lẫn lộn. Kỳ vọng về một mô hình hay đoàn thể lý tưởng, thuần thiện ở thế gian là điều không thể. Nên phải quan sát cuộc sống thật kỹ càng để phân biệt rõ người nào là thiện, kẻ nào là […]

Lời Phật Dạy | Tham Đắm Danh Lợi Là Căn Bệnh Khó Chữa

Lời Phật Dạy | Tham Đắm Danh Lợi Là Căn Bệnh Khó Chữa

Thế Tôn thường cảnh tỉnh người học đạo phải thấy rõ sự nguy hiểm ‘lợi dưỡng sâu nặng khiến người chẳng đến được chỗ an ổn’ đồng thời phát khởi tinh cần ‘đã sanh tâm lợi dưỡng hãy nên lìa bỏ, nếu người chưa sanh chớ khởi lòng nhiễm trước’. Trong đường tu ai cũng […]